Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

 

Wyceny nieruchomości, majątku przedsiębiorstw i ekspertyzy

ekonomiczno - finansowe.

Wyceny nieruchomości i majątku przedsiębiorstw przeprowadzane są przy zastosowaniu:

punktor

metody zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,

punktor metody wartości odtworzeniowej,
punktor metody wartości skorygowanej aktywów netto,
punktor metody rynkowej wartości likwidacyjnej,
punktor metody mnożnika zysku.

W ramach ekspertyz ekonomiczno-finansowych dokonujemy wycen przedsiębiorstw oraz ich majątku z zastosowaniem: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, wartości odtworzeniowej, wartości skorygowanej aktywów netto, rynkowej wartości likwidacyjnej, przy zastosowaniu mnożnika zysku.

Projektujemy strategie marketingowe firm wchodzących na rynek i przygotowujemy na zlecenie biznes plany związane z realizacją przedsięwzięć rynkowych w Polsce.

Wykonujemy ocenę ekonomiczno-finansową, organizacyjną i rynkową projektów przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych w Polsce przez podmioty gospodarcze.

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Badanie sprawozdań

 
Audyt podatkowy  
Doradztwo  
Wyceny  
Usługi  

Klienci

 
     
   
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654