Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

DORADZTWO

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności :

punktor

udzielanie konsultacji podatkowej dotyczącej bieżącej działalności podmiotów gospodarczych,

punktor

sporządzanie symulacji podatkowych planowanych przedsięwzięć i zdarzeń gospodarczych,

punktor

przygotowanie odwołań oraz pism w toku toczących się indywidualnych postępowań podatkowych.

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 
Badanie sprawozdań  
Audyt podatkowy  
Doradztwo  
Badanie sprawozdań  
Usługi  
Klienci  
   
   
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654