Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

 

 

DOSSIER Sp. z o.o. jest podmiotem  uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na Listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, pod numerem 1561.

Firma rozpoczęła działalność w grudniu 1996 roku i przeprowadziła już ponad trzysta badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych w tym między innymi: przedsiębiorstw państwowych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, banków, zakładów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem szeroko rozumianej analizy finansowej i ekonomicznej oraz oceny działalności badanych przedsiębiorstw.

"Dossier" Sp. z o. o. jest również członkiem międzynarodowej korporacji JPA International z siedzibą w Paryżu. JPA International zrzesza firmy Audytorskie na całym świecie, posiadające doskonałą znajomość standardów międzynarodowych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej oraz cieszące się wysokim profesjonalizmem w tej dziedzinie.

DOSSIER Sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 13.10.1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie ( Dz. U. Nr 121 poz. 592 ) tj.:

punktor

badanie sprawozdań finansowych,

punktor

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

punktor

ekspertyzy ekonomiczno - finansowe,

punktor

doradztwo podatkowe,

punktor

doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

punktor

prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

punktor

działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom swoich klientów DOSSIER Sp. z o. o. służy fachową radą w rozwiązywaniu problemów księgowych, podatkowych i z zakresu prawa pracy. Firma zatrudnia biegłych rewidentów i rzeczoznawców z dużym doświadczeniem i praktyką.

Aby zapewnić swoim klientom usługi najwyższej jakości DOSSIER Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do profesjonalizmu i ciągłego uzupełniania wiedzy zawodowej  swoich pracowników:

punktor

biegłych rewidentów,

punktor

audytorów,

punktor

doradców podatkowych,

punktor

głównych księgowych i księgowych,

punktor

konsultantów z zakresu prawa pracy.

       

Współpraca z polskimi i francuskimi specjalistami zapewnia również wysoki poziom świadczonych usług, solidność i terminowość oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Dossier Sp. z o. o. jest ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i płac jak również za przygotowane na ich podstawie deklaracje.

 

Dossier Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i zasadność dokumentów źródłowych sporządzonych przez osoby inne niż pracownicy spółki Dossier.

Dossier Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonane przed podpisaniem umowy i za roczne deklaracje, biorące pod uwagę dane wynikające z okresu przed podpisaniem umowy.

 

Przestrzeganie umownych zobowiązań uzależnione jest od terminowego dostarczania dokumentów i informacji.

 

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Klienci

 
     
   
     
     
     
     
     
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654