Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr KIBR 1561

   

Mam przyjemność zaproponować Państwu usługi i zaprezentować naszą firmę, której domeną jest zadowolenie klienta.

Raz nawiązana współpraca owocuje częstymi kontaktami, służb finansowo - księgowych firm z biegłymi rewidentami i specjalistami "Dossier" Sp. z o.o., zmierzającymi do pogłębienia wiedzy księgowej i podatkowej.

DOSSIER Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na Listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, pod numerem 1561.

"Dossier" Sp. z o. o. jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia JPA International z siedzibą w Paryżu. JPA International zrzesza firmy zajmujące się badaniem sprawozdań finansowych na całym świecie, legitymujące się znajomością standardów międzynarodowych w zakresie rachunkowości i rewizji oraz wysokim profesjonalizmem w tej dziedzinie.

Prezes Dossier Sp. z o.o.

URSZULA KRZYŻAK

     
     
     
     

Witamy

 

O firmie

 

Oferta

 

Klienci

 
     

Sprawozdanie z przejrzystości działania - 2014 r.

 
     
     
     
     
DOSSIER Sp. z o.o. tel. +48 22 652 18 50 do 53 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Łucka 20 lok. 55 fax. +48 22 652 18 54 XIII Wydział Gospodarczy
00-845 Warszawa email: biuro@dossier.pl Nr KRS 0000163654
  statystyka